Spesialprosjekter

Dersom du ønsker å utvikle noe som er tilpasset deres behov, har vi muligheten til å tilby spesialprosjekter.

Book et møte

Eksempler på spesialprosjekter vi kan bistå med:

APP-er

Vi kan utvikle moderne app-er for både iPhone og Android ved bruk av Google sin egen utviklingsplattform Flutter. Denne plattformen gir mulighet for å publisere en og samme app til både Apples App Store, Googles Play Store og til web samtidig, noe som gjør at man kan utvikle app-er for et bredt publikum effektivt.

Dersom du har et ønske om å utivkle en egen app for dine kunder, - ta kontakt så kan vi vurdere hva som trengs for å få dette til!

Integrasjoner

Bruker du ulike IT-systemer som fungerer bra alene, - men som ikke kommuniserer med hverandre? Mange løsninger har gode integrasjonsgrensesnitt (API-er), som gjør det mulig å sette opp koblinger mellom systemene. På den måten kan dine prosesser bli enda mer effektive enn de er i dag! Kontakt oss for en uforpliktende vurdering av muligheter.