Octaos Service Manager

Book en demo

Funksjonalitet

Octaos Service Manager er et verktøy som kan brukes i hverdagen av servicepersoner, enten interne ansatte eller eksterne innleide personer. Her vil hver serviceperson få god oversikt over alle reklamasjoner og serviceoppdrag som er tildelt de, samt hvilken status hver av disse har. På den måten kan de raskt se hvilke oppdrag som venter de kommende dager og uker, samt hvilke saker som må følges opp. Verktøyet kan benyttes for oppdatering av saker, hvor informasjonen umiddelbart oppdateres tilbake til CalWin. Servicepersoner kan også laste inn bilder og skrive notater tilknyttet sakene, hvor interne personer som trenger melding om endringer får varsel på email. Med dette verktøyet sikrer dere at alle personer som er involvert i prosessen med håndtering av reklamasjoner og serviceoppdrag er godt informert om status til enhver tid, samt at kommunikasjon og oppdatering kan foregå på en effektiv måte.

Noen av de viktigste funksjoner i løsninger er:

 • Kategorisert oversikt over alle aktive reklamasjoner og serviceoppdrag: nyregistrerte saker, aksepterte saker, saker til befaring, saker til utbedring, saker til intern behandling, saker som venter på svar fra kunde, og saker sluttbehandling/fakturering
 • Informasjon om saker hvor servicedato er utløpt, eller hvor ferdigfrist er utløpt
 • Kalender som viser alle kommende saker
 • Listvisning med søkefunksjon
 • Kartvisning som viser lokasjonen for alle saker
 • Forhåndsvisning og nedlasting av kundeordre, avviksrapport og reklamasjonsordre fra CalWin
 • Visning og innlegging av notater og vedlegg
 • Pin-funksjonalitet for saker som trenger ekstra oppfølging
 • Oppdatering av informasjon på sak
 • Ferdigrapport
 • Varsling til interne saksbehandlere ved oppdatering av sak, samt til økonomiavdeling ved ferdigrapport